Arnstorf ilçe merkezinin nüfus kalkınması basın bülteni

31.12.2000 yılında Bavyera eyaletinin nüfus düzeyi dahilinde yapmış olduğu istatistiksel çalışması sonucunda Rottal- Inn Arnstorf ilçe merkezinin toplam nüfusu 6,492 olduğu tespit edilmiştir. Peki ya geçmişte nasıldı? Arnstorf son yüzyıl içinde veya son on yıl içindeki nüfus gelişimi hangi düzeyde seyretmiştir? Nüfus dairesi kayıtları bu konuda aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Nüfus kalkınma bilgilerine bakıldığı zaman 31.12.1900 yılında Arnstorf' da 1,414 kayıtlı sakin vardı. Daha sonra ise sürekli artış gösteren bir grafik çizmiştir. 1939 yılında 1,696 kişi sayılmıştır. Daha sonra ise 31.12.1946 kadar bir boşluk olmuştur. O zaman içindeki istatistikler 2,611 sakin yaşadığını belirtmektedir. Bu hızlı gelişme 915 kişi yada % 53,95 daha çok savaş sonrası sığınan kaçaklar ve zorunlu göç eden kişiler olduğunu göstermektedir. İkinci büyük patlamayı 1972 yılında toprak ve tarım reformu ile yaşanmıştır, Jägerndorf, Hainberg, Mitterhausen, Ruppertskirchen ve kısmen Unterhöft Arnstorf' a yerleşmeleri ile birlikte 31.12.1972 yılındaki nüfus sayımı 4,701 olarak alınmıştır. Yaklaşık olarak % 80,95 gelişmeye işarettir. Daha sonra 1978 yıllında rakamlar gerilemiş ve yaklaşık olarak 130 kişinin daha az olduğu belirlenmiştir. 01.05.1978 toprak ve tarım reformu bitirilmiştir bu zaman denk Mariakirchen Sattern ve Kohlstorf kasabalarıyla Arnstorf ilçesine eklenmiştir. Böylece 31.12.1978 yılında yapılan nüfus sayımında 5,315 kişi ve yaklaşık olarak 80 km² büyük yüzölçümü ile Arnstorf oluşmuştur.
1977 yılına göre 736 daha fazla nüfus olduğu saptanmıştır, bir başka değişle % 16,07 bir artış kaydedilmiştir. 1987 yılındaki nüfus sayımında, 30.06.1988 tarihinde açıklanan değerler 5,575 kişi gösteriyordu. Şimdi de son on yıla bakalım. 31.12.1990 yılındaki eyalet bölgesindeki nüfus sayısı 5,842 kişi olduğunu gösteriyordu. Sınır 6000 nüfus idi ve bu rakamı 31.12.1992 yılındaki nüfus sayımı ile 6,006 kişi yaşadığı belirlenmiştir. Bugün belirlenen statik rakam 6,492 (31.12.2000). Bu rakamı son on yıl ile değerlendirecek olursak toplamda 650 fazla nüfus yoğunluğu ile karşılaşılmaktadır, bu da % 11,13 tekabül etmektedir. Nüfus dairesi resmi rakamlarına bakacak olursak 11.10.2001 tarihinde bu rakam toplamda 6,565 olarak belirlenmiştir. Buradan şu sonuç çıkarılmaktadır, kırsal bölgelerdeki gelişim, yerleşim yerleri oluşturulması aynı zamanda da ekonominin de kalkınması, yeni iş fırsatlarının oluşması kırsal bölgelere yerleşme olasılığını cazip kılmıştır. Arnstorf ilçesi 30.06.2003 tarihi itibari ile toplam 6,612 nüfusa sahiptir.